Likvidace domácnosti

Problémy s likvidací věcí se pokusíme přiblížit příkladem situace:

Pokaždé, když byl pes přistižen při okusování nábytku, byl potrestán. Teď pes nábytek neokusuje, když je majitel doma, ale pokud je ponechán o samotě, chová se destruktivně. Když se majitel vrátí domů a zjistí, co se stalo, pes se plíží kolem a má sklopené uši a skloněnou hlavu.

Úhel pohledu může být různý: 

  1. Pes se na základě trestu naučil, že okusovat nábytek je špatné. Pes nesnáší, když ho necháme doma samotného a aby se majiteli pomstil, tak po jeho odchodu nábytek okusuje. Jinými slovy- schválně dělá to, o čem ví, že je špatné. Když se majitel vrátí domů, pes se za to, co udělal, cítí provinile.
  2. Pes se naučil, že okusovat nábytek je nebezpečné, když je majitel doma, ale bezpečné, když je pryč. Pes pociťuje trochu úzkost, když zůstane sám a cítí se lépe, když něco okusuje. Také tím zabíjí čas. Když se majitel vrátí domů, pes projevuje konejšivé chování a pokouší se tak zabránit drsnému trestu, který, jak se v minulosti poučil, často v této chvíli následuje. Příchod a prvotní majitelovo chování se staly předpovědí: pes ví, že bude potrestán, ale neví proč...

Reálný pohled hodnocení rozdělení hmoty ve vesmíru z pohledu psa a člověka

vnímání věcí pes versus člověk

Jak likvidaci předcházet?

  • Dostatečně unavit psa (minimálně v počátcích nácviku).
  • Pes musí mít dostatek věcí na žvýkání a hraní (plnící Kongy, míčky, atd.).
  • Co nechceme, aby pes kousal, uklidíme z jeho dosahu. Není výjimkou, že psi, kteří se doma chovají o samotě vzorně, náhle rozkoušou nově koupené kožené boty za 2.000,- Kč, protože pes je zvědavý, ke zkoumání používá tlamu (nemá ruce) a neví, že ta nová věc není na hraní, navíc kůže je na žvýkání velice příjemná…
  • Snažme se předvídat a nebrat si to osobně – buďme vděčni psovi, že nás tak pěkně naučil uklízet věci na svá místa.

Článek zpracovalo Záchytného zařízení pro město Sokolov na ranči Vránov