Co vlastně považujeme za problémové chování?

 

Jako problémové bývá označováno mnoho typů chování psa, zde jsou vyjmenovány nejvýznamnější:

  • Vyskakování při vítání
  • Rozkousání všeho bez rozdílu
  • Sežrání veškerého jídla z dosahu (kradení jídla)
  • Úzkostné zvukové projevy při ponechání psa o samotě, nebo při omezení volnosti
  • Bránění se manipulaci, nebo úpravám srsti
  • Strach z cizích lidí, nebo napadání cizích lidí
  • Střežení zdrojů (jídlo, pohovka, panička…)
  • Pronásledování pohyblivých předmětů, drsná hra (kočka, dítě)

Všechny tyto činnosti jsou předvídatelné a pro psa naprosto přirozené. Je zarážející, kolik majitelů tyto projevy považuje za problémové chování, ale jen vzácně se snaží to výcvikem změnit.

Článek zpracovalo Záchytného zařízení pro město Sokolov na ranči Vránov